احسان قمری در گفت‌وگو با «اکسپورتنا» گفت: با توجه به اینکه براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات در دو هفته منتهی به سیزدهم اسفند سال‌جاری، نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته، ۵/ ۳۵ درصد از نظر وزنی و ۱/ ۵ درصد از نظر ارزشی رشد داشته است، به‌نظر می‌رسد درخصوص واردات مشکل چندانی وجود ندارد و کالاهای وارداتی به سهولت وارد کشور می‌شوند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بررسی صادرات در همین بازه زمانی نیز نشانگر آن است که صادرات از نظر وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزشی ۳۰درصد کاهش داشته است؛ پس در یک مقایسه ساده به نظر می‌رسد که کاهش ۳۰ درصدی صادرات، ناشی از شیوع ویروس کرونا بوده و نمی‌توان علت دیگری برای آن در نظر گرفت. وی تصریح کرد: کشورهای همسایه سخت‌ترین تدابیر را برای ورود کالاهای ایرانی وضع کرده و به‌صورت لحظه‌ای، بعضا سلیقه‌ای و بدون توجه به پروتکل‌های بین‌المللی بهداشتی و استانداردی، نسبت به بستن مرزهای خود اقدام می‌کنند که این امر، تجارت خارجی ایران را با چالش روبه‌رو ساخته است؛ اما با این وجود درخصوص واردات شاهد هستیم که میزان واردات چه از لحاظ وزنی و چه از لحاظ ارزشی افزایش یافته که این نشان می‌دهد کشورهای همسایه، توجه چندانی به شیوع این ویروس در کالاهای صادراتی خود به ایران ندارند.

قمری معتقد است بی‌شک بسیاری از کشورهای همسایه درخصوص شیوع ویروس کرونا در کشورهای خود، اقدام به مخفی کردن اطلاعات کرده و سعی می‌کنند کشور خود را عاری از این ویروس نشان دهند؛ درحالی‌که با توجه به سطح بهداشت در ایران و اقدامات موثر انجام شده در طول چند هفته اخیر، به نظر می‌رسد لازم است درخصوص واردات کالا، امعان نظر بیشتری صورت گیرد و تمرکز بر مرزهای خروجی، موجبات عدم کنترل کافی در مرزهای ورودی را فراهم نکند. وی افزود: بر این اساس انتظار می‌رود دستگاه‌های مسوول از جمله گمرک، وزارت کشور و وزارت راه‌وشهرسازی در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت، تدابیر لازم را در این خصوص اندیشیده و با رصد شیوع ویروس کرونا در کشورهای همسایه تمهیدات جدی درخصوص واردات بیندیشند.