پیشروی اقتصادهای آسیایی به سمت فرود نرم

 بررسی‌ها نشان داد که فعالیت کارخانه‌ها در ماه ژوئن با سرعتی سریع‌تر از ماه مه در ویتنام و تایوان افزایش یافت. فعالیت کارخانه‌های ژاپن در ماه ژوئن گسترش یافت، اما با سرعت کمتری نسبت به ماه مه، زیرا شرکت‌ها با افزایش هزینه‌ها به دلیل ضعیف بودن ین دست به گریبان بودند.  نظرسنجی نشان داد که فعالیت در بخش تولید هند در ماه گذشته با افزایش تولید بر اساس تقاضای قوی، بهبود یافت که منجر به سریع‌ترین نرخ استخدام در بیش از ۱۹ سال گذشته شد. طبق گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که اقتصادهای آسیایی به سمت فرود نرم پیش بروند، زیرا تعدیل تورم، فضا را برای بانک‌های مرکزی ایجاد می‌کند تا سیاست‌های پولی را برای حمایت از رشد تسهیل کنند. پیش‌بینی می‌شود رشد این منطقه از ۵ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۴.۵ درصد در سال جاری و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یابد.