انتصاب سرپرست جدید پژوهشکده پولی و بانکی

در ادامه این جلسه، یکتا اشرفی، معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی نیز با بیان اینکه پژوهشکده پولی و بانکی چندین طرح تحقیقاتی را طی ماه‌های اخیربه صورت مطلوبی راهبری کرده است گفت: پژوهشکده پولی و بانکی می‌تواند تاثیر بسزایی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشد. محمد شیریجیان، سرپرست سابق پژوهشکده پولی و بانکی نیز در ادامه این مراسم گفت: پژوهشکده پولی و بانکی از مجموعه‌های خوشنام در فضای آکادمی و پژوهشی بوده و این امر حاصل تلاش پژوهشگران این پژوهشکده است. او با بیان اینکه پژوهشکده پولی و بانکی در سال‌های گذشته به‌صورت ثابت‌قدم فعالیت‌های محوله را به‌صورت مطلوبی پیش برده است، تاکید کرد: اقدامات مناسبی نیز در حوزه انتشارات انجام شده و به‌طور حتم، آقای پرویزیان با اشرافی که در مباحث مختلف دارد پژوهشکده را بیش از پیش به سوی تعالی هدایت خواهد کرد.شیریجیان نگاه بانک مرکزی به پژوهشکده را نگاهی رو به جلو و تعالی دانست و افزود: با توجه به توان علمی پژوهشگران بهتر است بیش از پیش از نظرات پژوهشگران در کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی بهره‌گیری شود.

در ادامه این مراسم، کوروش پرویزیان با اشاره به نگاه ویژه به جایگاه پژوهشکده پولی و بانکی در فضای ملی کشور تصریح کرد: پژوهشکده همواره مرجع فعالیت حوزه پولی و بانکی بوده و با توجه به اینکه بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدامات خوبی را در بخش سیاستگذاری در بخش‌های مختلف داشته است، می‌تواند از ظرفیت پژوهشکده نیز بیش از پیش بهره‌گیری کند. سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی گفت: این پژوهشکده به‌دلیل جایگاهش می‌تواند به همراه موسسه عالی آموزش بانکداری اقدامات موثر و اثرگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور انجام دهد. کوروش پرویزیان پیش از این مشاور ارشد رئیس‌کل بانک مرکزی، مدیرعامل سابق بانک پارسیان، عضویت در شورای پول و اعتبار و کمیسیون تخصصی آن، عضویت در هیات انتظامی بانک‌ها و ریاست شورای عالی کانون بانک‌ها در سال‌های گذشته را در سوابق کاری خود دارد. او دانش‌آموخته دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است و ضمن عضویت در هیات علمی دانشگاه شاهد، تاکنون به‌عنوان مدرس در دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس و امام صادق فعالیت داشته است.