روایت فرزین از رشد اقتصادی

رئیس بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ رشد بخش نفت در سال۱۴۰۱، ۱۰درصد بود که به ۱۴.۷درصد در سال۱۴۰۲ افزایش یافت. نرخ رشد صنایع و معادن در سال گذشته ۴.۵درصد است.ا ین عدد در سال ۱۴۰۱، ۶.۵درصد بود. در بخش ساختمان نرخ رشد در سال گذشته به ۷.۱درصد افزایش یافت. این عدد در سال۱۴۰۱، ۱.۱درصد بود. نرخ رشد خدمات در سال۱۴۰۱، ۲.۷درصد و در سال۱۴۰۲، ۳.۸درصد بود که بیشترین بخش آن مربوط به گردشگری بود. نرخ رشد گردشگری در سال۱۴۰۱، ۲۲.۸درصد بود و در سال۱۴۰۲ نرخ رشد دو رقمی خود را حفظ کرد.فرزین با اشاره به اینکه هدف سیاست پولی کنترل تورم است، گفت: پیش از این پیش‌بینی می‌شد نرخ تورم کشور افزایش می‌یابد؛ درحالی‌که سیاست پولی ما جلوگیری از تورم شدید بود. تورم نقطه به نقطه از ۵۵ به ۳۱درصد کاهش یافت.

نرخ ارز را هم کنترل کردیم و تامین مالی را انجام دادیم. علت اینکه هم رشد داشتیم و هم نرخ تورم کنترل شد، این بود که مصالحه منطقی بین سیاست‌های رشد و تورم برقرار کردیم. همچنین از روش‌های مالی تامین مالی زیر خطی یا غیرترازنامه‌ای استفاده کردیم. امیدوارم با رشد تسهیلات و نقدینگی مناسب تولید، تورم را به کانال ۲۰درصد بیاوریم. او درباره ادامه عرضه شمش طلا در مرکز مبادله تصریح کرد: در مرکز مبادله شمش توسط واردکنندگان عرضه می‌شود، نه بانک مرکزی. این سیاست همیشه خواهد بود و مرکز مبادله را توسعه می‌دهیم. عرضه سکه به سیاست پولی ما و بازار سکه بستگی دارد و متناسب با این دو عامل ادامه می‌دهیم و از این بازار استفاده خواهیم کرد.