وی افزود: در ۳سال پایانی دولت قبل، رشد اقتصادی همراه با نفت، منفی ۲درصد بود؛ درصورتی‌که در ۳سال ابتدایی دولت، مثبت ۵.۵درصد میانگین رشد اقتصادی بوده است. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: رشد اقتصادی بدون نفت در ۳سال پایانی دولت قبل ۱.۱درصد در ۳سال پایانی دولت قبل بود؛ درحالی‌که میانگین رشد اقتصادی در ۳سال ابتدایی دولت اخیر ۴.۷درصد بوده است؛ همچنین میانگین نرخ بیکاری در ۳سال پایانی دولت قبل ۱۰.۸درصد بود که در ۳سال دولت سیزدهم میانگین نرخ بیکاری به ۸.۸درصد کاهش یافته است.روحانی اظهار کرد: درخصوص نرخ رشد سرمایه‌گذاری که شاخص بسیار مهمی است و ظرفیت رشد اقتصادی سال‌های بعد را نشان می‌دهد و ما در دهه۹۰ وضعیت نامناسبی در این حوزه داشتیم، میانگین رشد سرمایه‌گذاری در ۳سال پایانی دولت قبل، منفی ۱۳.۷درصد بوده است و عملا هر سال از ارزش سرمایه‌مان کاسته می‌شد؛ اما از این وضعیت منفی در دولت سیزدهم خارج شدیم و میانگین ۳.۸درصد رشد سرمایه‌گذاری داشته‌ایم.

وی تاکید کرد: البته این ارقامی که تحقق یافته، حتما بسیار کمتر از ظرفیت‌هایی است که اقتصاد ایران دارد و مجموعه‌ای از اقداماتی که در دولت آینده انجام خواهد شد و زیربنای بسیار از اصلاحات که در دولت سیزدهم گذاشته شد، منجر به افزایش نرخ‌های رشد خواهد شد. روحانی با یادآوری اینکه یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توانیم برای ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم مبنا قرار دهیم، مقایسه عملکرد اقتصادی با پیش‌بینی سازمان‌های بین‌المللی است، به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول (IMF) اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس گزارش‌های چشم‌انداز اقتصادی صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی برای سال۲۰۲۱ میلادی ۲.۵ و ۳.۲درصد پیش‌بینی شده بود؛ اما رشد محقق‌شده در این سال ۴.۷درصد بوده است.

برای سال۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش‌های ارائه‌شده پیش از این سال، ۲ و ۳درصد پیش‌بینی شده، اما گزارش‌های این صندوق حاکی از رشد ۳.۸درصدی در این سال است.معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین برای سال۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی ۲ و ۳درصدی قرار داشت که در نهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷درصدی در سال۲۰۲۳ بوده است؛ لذا به‌طور کلی مشاهده می‌شود که رشدهای اقتصادی تحقق‌یافته در۳سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده توسط این نهاد بوده است.

وی یادآور شد: بر اساس داده‌های منتشرشده در گزارش‌های دوره‌ای صندوق بین‌المللی پول، تراز حساب جاری برای سال۲۰۲۱ میلادی منفی ۳.۴ و ۱.۳درصد پیش بینی شده بود، اما عددی که محقق شد برابر با ۰.۷درصد بود. برای سال۲۰۲۲ میلادی نیز تراز حساب جاری ۱ و ۳.۵درصد در گزارش‌های منتشرشده پیش‌بینی شده بود، اما گزارش‌های این صندوق حاکی از رشد ۴.۲درصدی تراز حساب جاری در سال مذکور بوده است.روحانی تاکید کرد: برای سال۲۰۲۳ میلادی، پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول ۱.۵ و ۳.۴درصدی بود که درنهایت بر اساس گزارش منتشرشده در ماه آوریل سال۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد تراز حساب جاری ۴.۴درصدی در سال۲۰۲۳ میلادی بوده است. معاون اقتصادی وزیر اقتصاد گفت: مشاهده می‌شود که به‌طور کلی، تراز حساب جاری محقق‌شده در ۳سال گذشته، بیشتر از میزان پیش‌بینی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول بوده است. /ایرنا