نرخ تورم آلمان همسو با پیش‌بینی‌ها

نرخ تورم سالانه آلمان در ماه مه شاهد افزایش بود و به ۲.۴ درصد رسید که مطابق با پیش‌‌‌بینی‌‌‌ها بود. نرخ تورم هسته این کشور نیز ۳ درصد اعلام شد. در حالی که ناظران بازار کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ژوئن را پیش‌بینی می‌‌‌کنند، نرخ اعتماد مصرف‌‌‌کننده در آلمان به بالاترین رقم خود طی دو سال گذشته رسید. بر اساس اطلاعات اولیه منتشر شده در روز چهارشنبه توسط اداره آمار فدرال آلمان (Destatis)، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه مه ‌‌‌۲۰۲۴ به میزان ۲.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت. این رقم نسبت به نرخ ۲.۲ درصد ثبت شده در آوریل افزایش اندکی نشان می‌دهد و مطابق با پیش‌بینی افزایش ۲.۴ درصدی است.

بر اساس مقایسه ماهانه، نرخ تورم با سرعت اندک ۰.۱ درصدی پیشرفت کرد که کمترین افزایش از دسامبر ۲۰۲۳ محسوب می‌شود و نسبت به رشد ۰.۵ درصدی ماه قبل کاهش‌یافته و کمتر از ۰.۲ درصد پیش‌‌‌بینی شده است.هزینه‌های بخش خدمات سهم اصلی را در سبد مخارج مصرف‌کننده داشت که نسبت به سال قبل ۳.۹درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص کالاهای بخش انرژی نیز نسبت به سال قبل ۱.۱ درصد کاهش یافت، در حالی که شاخص مواد غذایی با ۰.۶ درصد افزایش بسیار کمتر از نرخ رشد عمومی قیمت باقی ماند. بر اساس این گزارش، نرخ تورم هسته بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، بدون تغییر نسبت به آوریل، روی ۳ درصد ثابت ماند.