شناسایی فرار مالیاتی با تقاطع‌گیری داده‌های مالی

دستیار مردمی‌سازی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: در سال گذشته، ‌تقاطع‌گیری داده‌های مالی نقش بسزایی در افزایش شفافیت و کارآیی سازمان‌ امور مالیاتی داشته است؛ این روش نوین که به واسطه فناوری‌های پیشرفته و تحلیل داده‌ها امکان‌پذیر است، پرونده‌های مالیاتی افراد و شرکت‌های بزرگ را با دقت بیشتری بررسی می‌کند. طی این فرآیند اطلاعات متعددی از منابع مختلف جمع‌آوری شده و با اطلاعات ثبت‌شده توسط مؤدیان مالیاتی مقایسه شده است.  بهزادی‌بخش افزود: تطابق داده‌های مالی منجر به کشف مواردی شده که در آنها اختلافات قابل توجهی بین درآمدهای اظهارشده و داده‌های موجود وجود داشته، لذا نتایج این تطابق داده‌ها برخورد قاطع با پرونده‌های فرار مالیاتی بوده و این امر به نوبه خود، افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی را به دنبال داشته است.