افزایش نرخ رشد سرمایه‌گذاری در دولت سیزدهم

 او با اشاره به جهش چشم‌گیر رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم اظهار کرد: درحالی‌که میانگین رشد اقتصادی در سه سال پایانی دولت دوازدهم منفی ۲.۰۵درصد بود، رشد اقتصادی کشور با یک جهش چشم‌گیر در سال‌های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به ترتیب به ۵.۶، ۵ و نزدیک به ۶درصد رسید. منظور همچنین متوسط رشد نفت و گاز در دولت سیزدهم را ۴۶.۱۱درصد عنوان کرد و گفت: متوسط نرخ رشد بخش نفت و گاز هم از منفی ۱.۱۶درصد در سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩، به مثبت ۴۶.۱۱درصد در سه‌سال اول دولت سیزدهم افزایش یافت. رئیس سازمان برنامه و بودجه در توییتی دیگر متوسط نرخ رشد گروه خدمات را مثبت ۵.۸درصد در سه‌سال اول دولت سیزدهم عنوان و اظهار کرد: این نرخ منفی ۳.۱درصد در سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩ بود. او افزود: نرخ رشد بخش نفت و گاز هم از منفی ۱.۱۶درصد در سال‌های ١٣٩٧ تا ١٣٩٩، به مثبت ۴۶.۱۱درصد در سه سال اول دولت سیزدهم افزایش یافت.  طبق اعلام منظور، متوسط نرخ رشد سرمایه‌گذاری کل یا تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در طول سال‌های ١٣٩٧ تا ۱۳۹۹، منفی ۱۳.۸درصد بود که این نرخ در سال۱۴۰۰ به ۴.۱درصد، در سال۱۴۰۱ به ۲.۵درصد و در سال۱۴۰۲ به ۴.۸درصد رسید؛ به‌طوری‌که متوسط آن در طول دولت سیزدهم ۳.۷ است.