افزایش دارایی‌های ارزی در فروردین امسال

محمدرضا فرزین اظهار کرد: نرخ رشد نقدینگی که تا پایان اسفند سال گذشته به ۲۴درصد کاهش یافته بود، در فروردین به ۲۳درصد رسیده است. او افزود: نرخ رشد پول نیز که سال گذشته ۳۳درصد بود، تا ۱۶فروردین امسال به ۱۶درصد کاهش یافته است. طبق اعلام بانک مرکزی، فرزین گفت: رشد پول معیار مهمی برای انتظارات تورمی است و کاهش نرخ رشد آن نشانگر ‎کاهش انتظارات تورمی است.