تامین ارز کالاهای اساسی و دارو از مرز یک‌میلیارد دلار گذشت

به گزارش مدیریت ارتباطات مرکز مبادله ایران، کالاهای تجاری و بازرگانی با ۲میلیارد و ۳۸۳میلیون دلار بیشترین حجم را به خود اختصاص داده است. کالاهای اساسی و دارو با یک‌میلیارد و ۲۶میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد. ۹۳۰میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی و ۹۶میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد.  نرخ ارز تامینی برای کالاهای اساسی و دارو ۲۸هزار و ۵۰۰تومان بوده است. علاوه بر این، به ترتیب ۶۸۹ و ۱۱۷میلیون دلار ارز برای گروه واردات در مقابل صادرات و گروه خدمات تامین شد. طی سال جاری، تامین ارز صنایع در دو بازار نیما و واردات در مقابل صادرات، ۳میلیارد و ۷۲میلیون دلار بوده است. سهم ارز نیمایی از این مقدار، ۲میلیارد و ۳۸۳میلیون دلار است و ۶۸۹میلیون دلار دیگر برای واردات در مقابل صادرات تامین شده است.  صنایعی که عمدتا ارز نیمایی و واردات در مقابل صادرات برای آنها تامین شده است، شامل صنایع حمل‌ونقل و خودرو، تجهیزات برق، معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و منسوجات و پوشاک است.

Untitled-2 copy

Untitled-1 copy