مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا افزود: در ۲۵روز نخست امسال برای نیازهای بازرگانی و واردات مواد اولیه، ابزارآلات و ماشین‌آلات ۹۲۰میلیون دلار ارز با نرخ نیمایی تخصیص داده شد. به گفته وی، ۳۹۶میلیون دلار ارز اشخاص (واردات از محل صادرات) و ۷۶میلیون دلار هم ارزهای خدماتی (سرفصل‌های ۶۳گانه همانند ارز دانشجویی و مسافری) در ۲۵روز نخست امسال در مرکز مبادله ارز تامین شد.سعیدی درباره حراج سکه و شمش طلا هم گفت: طی سال گذشته ۱۶جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا انجام شده که از این طریق ۲۰۸۵کیلوگرم عرضه شده است. همچنین در جریان حراج‌های سکه طلا درمجموع ۱۱۰هزار قطعه سکه شامل ۸۰هزار ربع سکه، ۱۶هزار نیم‌سکه و ۱۴هزار قطعه تمام سکه به مشتریان تحویل داده شده است.