بنابراین گزارش، هدفی که مرکز اطلاعات مالی در قانون و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی در سطح داخلی و بین‌المنللی دنبال می‌کند، تدوین و ابلاغ شاخص‌ها، معیارها و برنامه‌های اقدام در جهت شناسایی گلوگاه‌های پول‌شویی، جرایم منشأ پول‌شویی و مبارزه با این جرایم با هدف کلی مبارزه با فساد است. در یک سال گذشته ۸۰شاخص شناسایی معاملات مشکوک به بانک‌ها اعلام شده است. داده‌های اطلاعاتی مرکز اطلاعات مالی در یک سال گذشته کامل شده و سامانه‌های هوشمند تقاطع‌گیری هم ایجاد شده است. کار مهم دیگر که برای اولین بار در کشور صورت گرفت انعقاد یک تفاهم‌نامه پنج‌جانبه بین مرکز اطلاعات مالی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، قوه قضائیه و پلیس امنیت اقتصادی بود. در این راستا ظرفیت‌های اطلاعاتی، تخصصی، انسانی و زیرساختی را به‌طور مشترک در راستای شناسایی و برخورد با معاملات مشکوک پولشویی به اشتراک گذاشتیم. این معاملات می‌تواند از هر نوعی شامل مسکن، خودرو، ارز و سایر حوزه‌ها که استعداد جرایم پول‌شویی را دارند، باشد. آن‌طور که هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پول‌شویی گفته است در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰۰پرونده مبارزه با پول‌شویی در دستگاه قضایی تحت پیگرد قرار دارد. وقتی یک مفسد اقتصادی می‌خواهد سرویس و خدمات دریافت کند با محدودیت مواجه می‌شود؛ درحالی‌که قبلا این محدودیت‌ها را نداشت./ایسنا