ادامه انقباض پولی در ترکیه؟

 او اظهار کرد که بانک مرکزی ترکیه در تشدید سیاست‌‌‌های پولی فراتر از انتظارات عمل کرده و این نشان می‌‌‌دهد که فشار‌‌‌های تورمی همچنان قوی هستند. مورالس افزود: با تغییر سیاست پولی، سطح ذخایر خارجی ترکیه بهبود یافت و حجم سپرده‌‌‌های حفاظت‌شده به میزان قابل توجهی کاهش یافت. مورالس انتظار داشت که بهبود ذخایر خارجی با کاهش کسری حساب جاری و افزایش جریان خارجی ادامه یابد. او با اشاره به اینکه تغییر سیاست اقتصادی در ترکیه دسترسی به سرمایه بین‌المللی را افزایش داده است، خاطرنشان کرد: ترکیه برای اخذ طبقه‌بندی درجه سرمایه‌گذاری به زمان نیاز دارد. آژانس رتبه‌‌‌بندی فیچ رتبه ترکیه را از «B» به «+B» افزایش داد و چشم‌‌‌انداز آینده این کشور را از «پایدار» به «مثبت» تغییر داد. این آژانس در بیانیه‌‌‌ای توضیح داد که افزایش رتبه اعتباری بدهی بلندمدت ترکیه در شرایطی است که از ژوئن ۲۰۲۳ در سیاست‌‌‌های اقتصادی رخ داده است./ ایبِنا