تورم بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا نزول کرد

شاخص قیمت مصرف‌‌‌کننده آلمان در مقایسه با ماه ژانویه ۰.۴ درصد افزایش داشته است. قیمت انرژی همچنان بر نرخ تورم اثر نزولی داشته و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد کاهش یافته است. از سوی دیگر، قیمت کالاها ۱.۸ درصد و خدمات ۳.۴ درصد افزایش یافته است. قیمت مواد غذایی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۰.۹ درصد صعود کرده است. بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص قیمت مصرف‌‌‌کننده (CPI) نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۴ درصد افزایش ثبت کرد. شاخص هماهنگ قیمت مصرف‌‌‌کننده برای آلمان نسبت به ماه فوریه ۲۰۲۳ به میزان ۲.۷ درصد صعود کرد و ماهانه ۰.۶ درصد افزایش یافت./ایسنا