رفع شبهه فقهی از یک سیاست

او ادامه داد: این اظهارات درباره اثرگذاری گواهی سپرده ۳۰درصدی بر سود بانکی درست نیست، در حال حاضر شرکت‌هایی برای تامین سرمایه در گردش خود مشکل دارند؛ به این معنا که امکانات مالی برای پرداخت حقوق جذب کارگر بیشتر و خرید مواد اولیه بیشتر در راستای افزایش تولید مشکل دارند. چبانک مرکزی هم ۳۰هزار میلیارد تومان نیاز داشت تا بتواند این تقاضا‌ها را پاسخ دهد و این ۳۰هزار میلیارد تومان را با اوراق گواهی سپرده ۳۰درصدی جذب کرد. رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: ۳۰هزار میلیارد تومان هم به شرکت‌هایی ارائه شد که متقاضی تسهیلات با همین رقم سود بودند تا بتوانند کارگر و مواد اولیه بیشتری را جذب کنند و آن را برای افزایش تولید مورد استفاده قرار دهند. مصباحی‌مقدم تاکید کرد: افرادی که این تسهیلات را دریافت کردند گلایه ندارند و اتفاقا استقبال هم می‌کنند و می‌گویند بازدهی سرمایه در جریان تولید به اندازه‌ای است که ۳۰درصد سود تسهیلات را پوشش دهد و سود هم داشته باشد؛ اما اگر دیگران به این موضوع شکایت می‌کنند شکایت آنها بی‌معنا است./ایلنا