تورم واقعی مواد غذایی در ایران کمتر از ۲درصد شد

تورم ۲۵۱درصدی مواد غذایی در اقتصاد ۵۰۰میلیارد دلاری

در میان کشورهای جهان، آرژانتین با اقتصاد حدود ۵۰۰میلیارد دلاری رکورددار نرخ تورم مواد غذایی در جهان بوده است، نرخ تورم مواد غذایی این کشور در ماه ژانویه۲۰۲۴ برابر با ۲۵۱درصد و بیشتر از هر کشور دیگر در جهان بوده است. لبنان با تورم ۲۰۸درصدی و ونزوئلا با تورم ۹۱درصدی به‌ ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم از این نظر قرار داشته‌اند. ترکیه نیز که در میان کشورهای عضو گروه۲۰ قرار دارد با تورم ۷۰درصدی در رتبه چهارم و زیمبابوه با تورم ۶۰درصدی در رتبه پنجم از این نظر قرار گرفته‌اند. سیرالئون با ۵۷درصد، مصر با ۴۸درصد، مالاوی با ۴۴درصد، ایران با ۳۸.۷درصد و سورینام با ۳۶درصد به ترتیب در رتبه‌های بعدی از این نظر قرار گرفته‌اند.

تورم واقعی مواد غذایی در ایران کمتر از ۲درصد

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود نرخ تورم واقعی مواد غذایی در ایران را کمتر از ۲درصد اعلام کرده است. تورم واقعی مواد غذایی عبارت است از تورم اسمی مواد غذایی منهای تورم کلی. ایران از این نظر در وضعیت بسیار بهتری در مقایسه با سایر کشورها قرار دارد و در فاصله یک قدمی با گروه سبز یعنی کشورهای دارای تورم کمتر از صفر مواد غذایی قرار گرفته است./ایرنا