درآمد ۳۱ میلیارد دلاری نروژ از جنگ روسیه با اوکراین