قانون جدید چک جلوی دعواهای حقوقی و مالی را می‌گیرد

او افزود: چک به‌عنوان ابزار پرداخت نباید برگشت بخورد و اگر دو طرف اختلاف حسابی دارند یا پرداخت‌کننده کمبودی در پول خود دارد، باید مساله خود را با هم حل کنند و بعد اقدام به چک‌کشیدن یا پذیرش تعهد پرداخت کنند. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران با بیان اینکه در کشورهای غربی و حاشیه خلیج‌فارس، چک از حالت دسته‌چک خارج شده است و کسی دسته‌چک ندارد، گفت: افرادی که در این کشورها حساب بانکی دارند، دسته‌چک ندارند و یک برگه پرداخت وجود دارد که از شعبه بانک پر می‌کنند و در صندوق شعبه می‌اندازند و بانک هم آن را جابه‌جا می‌کند. مظاهری متذکر شد: در قانون چک که یک دور اصلاح شد مقداری از محدودیت‌های اولیه برای صادرکننده چک در نظر گرفته شد و تعداد چک‌های برگشتی و دعواهای حقوقی و دعواهای بین دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده چک کاهش پیدا کرد.

او ادامه داد: قانون چک جدید هم برای این است که تعداد چک‌های برگشتی و دعواهای حقوقی کم شود؛ البته به این معنا نیست که دریافت‌کننده و پرداخت‌کننده چک هیچ اختلافی با هم نداشته باشند؛ اما اختلاف مالی آنها خودش را در چک جدید بروز و ظهور نمی‌دهد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران گفت: در بسیاری از موارد هم کسانی که چک آنها برگشت می‌خورد، الزاما قصد کلاه‌برداری یا عدم انجام تعهد ندارند و به‌دلیل مشکلات مالی و بازار دچار این مشکل می‌شوند؛ اما قانون چک باعث می‌شود که چک به جایگاه و کارکرد اصلی خودش یعنی ابزار پرداخت تبدیل شود./ تسنیم