رئیس‌کل بانک‌مرکزی با ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی و فنی بانکی و پولی میان بانک‌های مرکزی دو کشور افزود: تشکیل این کارگروه در تسریع و تسهیل موضوعات بانکی نقش مهمی می‌تواند داشته‌باشد و از ظرفیت آن برای توسعه روابط و همکاری‌های پولی و بانکی و مبادلات اقتصادی نیز می‌توان استفاده کرد. فرزین توافق‌های صورت‌گرفته بین سریلانکا و سایر نهادهای اقتصادی در ایران را مورد قبول بانک‌مرکزی دانست و افزود: اگر هدف توسعه‌تجارت در دستورکار قرار دارد باید بانک‌مرکزی دو کشور بسترهای پولی و مبادلات پولی را راهبری کنند. رئیس‌کل بانک‌مرکزی افزود: ایران به‌رغم تحریم‌های یک‌جانبه توانسته است روابط تجاری پایداری با شرکای تجاری خود برقرار کند بدون اینکه مشکلاتی برای شرکای تجاری از منظر تحریم‌ها ایجاد شود.

فرزین افزود: ایران درحال‌حاضر آمادگی کامل برای همکاری با سریلانکا در جهت گسترش روابط پولی و تجاری در قالب اتحادیه پایاپای آسیایی را دارد. در این دیدار علی صدری، وزیر امورخارجه سریلانکا نیز با اشاره به روابط طولانی و مستمر دو کشور، آمادگی خود را برای افزایش سطح تجارت دو کشور اعلام کرد و گفت: تشکیل کمیته دوجانبه بانکی میان ایران و سریلانکا برای پیگیری موضوعات دوجانبه و تسهیل امور تجاری قطعا به توسعه همکاری‌های دو کشور ختم می‌شود. وزیر امورخارجه سریلانکا افزود: بانک‌مرکزی سریلانکا در بستر اتحادیه پایاپای آسیایی، اقدامات را پیگیری می‌کند. او همچنین از حمایت‌های ایران از سریلانکا در صندوق بین‌المللی پول قدردانی کرد.