او افزود: ‌درصد اندک باقی‌مانده هم در دو هفته آینده به این سامانه متصل یا قطع خواهند شد. به گفته معاون فناوری‌‌‌های نوین بانک‌مرکزی، در روند اجرای این تکلیف قانونی، سعی شد حداقل آسیب به کسب‌وکارها وارد شود و بر این اساس عملیات اجرایی این بخش از قانون به صورت تدریجی و مرحله به مرحله انجام شد. محرمیان گفت: با کامل شدن ساماندهی شبکه پرداخت، شفاف شدن جریان پرداخت‌‌‌ها و فعالیت‌‌‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود. براساس ماده ۱۱ قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، بانک مرکزی موظف است با همکاری سازمان امور مالیاتی، دستگاه‌‌‌های کارتخوان بانکی یا درگاه‌‌‌های پرداخت الکترونیکی را ساماندهی کند و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه‌‌‌های اقتصادی به هر یک از پایانه‌‌‌های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد. پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش‌‌‌‌‌‌های انجام‌شده از طریق حساب‌‌‌های بانکی متصل به دستگاه‌‌‌های کارتخوان بانکی و نیز درگاه‌‌‌های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش‌‌‌‌‌‌های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی موظف است‌، اطلاعات این تراکنش‌‌‌‌‌‌های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت‌شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.