Untitled-1

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، قانون اصلاح قانون صدور چک، دستگاه‌ها و نهادهای متعدد و مختلفی را مسوول فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی، قانونی، مقرراتی و...کرده است که پیاده‌سازی کامل این قانون تنها در صورت انجام این اقدامات از سوی تمام نهادهای مسوول و مرتبط، تحقق پیدا خواهد کرد. از میان نهادهای مسوول و مرتبط با اجرای این قانون، بانک مرکزی و شبکه بانکی بیشترین مسوولیت‌ها را برعهده داشته و دارد و بر این اساس نیز تاکنون اقدامات فراوان و پردامنه‌ای از سوی بانک مرکزی انجام گرفته است. جدول شماره (۱) نشانگر اقدامات انجام‌شده از سوی بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مندرج در اصلاح قانون صدور چک مصوب از سال 1397 تاکنون است:

   اقدامات آتی بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مندرج در قانون جدید چک

اجرای برخی مفاد قانون اصلاح صدور چک چند مرحله‌ای است که برخی مراحل آن تاکنون انجام شده و باقی مراحل نیز در حال پیگیری است. اقدامات آتی و در دست اجرای بانک مرکزی در راستای انجام تکالیف مندرج در قانون اصلاح قانون صدور چک در جدول شماره (۲) آمده است:

   تمهیدات بانک مرکزی برای تسهیل اجرای قانون جدید چک

خاطرنشان می‌شود، بانک مرکزی با اتخاذ تمهیداتی در راستای تسهیل اجرای قانون اصلاح قانون صدور چک، اقداماتی را در دستور کار دارد.

جدول شماره (۳) به این تمهیدات اشاره دارد:

در پایان تاکید می شود، با توجه به گستردگی تغییرات در قانون جدید چک و دایره وظایف و تکالیف بانک مرکزی در این خصوص، بانک مرکزی با استفاده از تمام ظرفیت‌های فنی و قانونی به‌طور مستمر در تلاش است تا اندک تکالیف باقی‌مانده در اجرای این قانون را نیز به‌طور کامل و دقیق به انجام رساند.

 

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند