به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، همان‌گونه که طی ماه‌های اخیر بارها تشریح شده است براساس قانون جدید چک، چک‌های صیادی جدید موسوم به چک‌های بنفش باید هنگام انتقال از صادرکننده به گیرنده، حتما به یکی از روش‌های تعیین‌شده، در سامانه صیاد ثبت صدور شود. بر این اساس ثبت موفق صدور چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده به منزله رسمیت یافتن چک و قابل انتقال شدن آن به گیرنده است و تا‌یید چک در مرحله بعدی صرفا توسط گیرنده انجام می‌شود. بنابراین ادعای برخی از اشخاص صادرکننده‌ چک مبنی‌بر انتظار برای دریافت تا‌ییدیه از بانک یا بانک مرکزی برای ثبت صدور چک به هیچ عنوان صحت ندارد.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا‌کید می‌کند هرگونه ادعای احتمالی از طرف صادرکننده چک مبنی‌بر اینکه «چک را در سامانه صیاد ثبت کرده و منتظر دریافت تا‌ییدیه از طرف سامانه است»، ادعایی خلاف واقع و نامنطبق با فرآیندهای ثبت و انتقال چک است.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند