درمیان بخش‌های اقتصادی نیز گروه خدمات بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است و صنعت و بازرگانی در رتبه‌های بعدی دریافت تسهیلات از شبکه بانکی قرار دارند. این موضوع نشان‌دهنده توجه و اولویت‌دهی به‌منظور تامین منابع در بخش مذکور توسط بانک‌ها در سال گذشته است. در این گزارش بخش‌های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است.

رشد تسهیلات پرداختی در فروردین

آمار‌های منتشر شده بانک‌مرکزی حاکی از آن است که مجموع تسهیلات پرداخت شده در اولین ماه سال ۱۴۰۰ از یکصد هزار میلیارد تومان عبور کرده و به مبلغ ۴۸/ ۱۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش را نشان می‌دهد. در فروردین ماه سال ۹۹ مجموع تسهیلات پرداخت شده از سوی شبکه بانکی به فعالیت‌های اقتصادی ۴۷/ ۹۵ هزار میلیارد تومان بود ؛ رقمی که در مدت مشابه در سال‌جاری بیش از ۵/ ۱۲ درصد رشد را شاهد بوده است. در میان اهداف این تسهیلات، تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی همچنان در رتبه اول قرار دارد. در فروردین ماه بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخت شد که حاکی از سهم ۷۸درصدی این بخش از کل تسهیلات است. باید توجه داشت که با توجه به نرخ تورم و افزایش قیمت نهاده‌های تولید،نیاز به افزایش سرمایه در گردش اجتناب‌ناپذیر است. رتبه‌های بعدی در اهداف دریافت تسهیلات مربوط به ایجاد کسب‌وکارهای جدید است، به‌گونه‌ای‌که شبکه بانکی در اولین ماه بهار بیش از ۶/ ۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد بنگاه‌های جدید وام داده است تا سهم این بخش از کل تسهیلات پرداختی به ۱/ ۸ درصد برسد. توسعه فعالیت‌های اقتصادی با سهم ۱/ ۷ درصدی جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است و در طول این مدت بیش از ۶/ ۷ هزارمیلیارد تومان تسهیلات از سوی شبکه بانکی برای این منظور پرداخت شده است. نکته مهمی که در توضیحات مربوط به این گزارش به آن اشاره شده است این موضوع است که در پرداخت تسهیلات همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. به همین علت ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به‌عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی توجه ویژه‌ای کرد.

فعالیت‌های در اولویت

در آمار منتشر شده از سوی بانک‌مرکزی جزئیات تسهیلات دریافت شده توسط بخش‌های مختلف اقتصادی به تفکیک اهداف ذکر شده است. برهمین اساس بخش خدمات بالاترین میزان تسهیلات در فروردین ماه را به خود اختصاص داده است، به‌طوری‌که در این مدت در مجموع ۶/ ۵۰ هزارمیلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخت شده است. این میزان تسهیلات معادل ۴۷ درصد تسهیلات پرداخت شده در ماه اول بهار می‌شود. جایگاه بعدی در میان فعالیت‌های اقتصادی متعلق به صنعت و معدن است. این بخش با دریافت ۶/ ۳۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات، سهمی معادل ۴/ ۲۹ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده در مدت مذکور دارد. از بررسی آمار منتشر شده ملاحظه می‌شود از ۶/ ۳۱ هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸/ ۸۲ درصد آن مبلغ ۲/ ۲۶ هزار میلیارد تومان در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است. اما جایگاه سوم در میان بخش‌های اقتصادی متعلق به گروه بازرگانی است. مجموع تسهیلات پرداخت شده به بخش بازرگانی در فروردین بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان است که سهمی ۹/ ۱۴ درصدی از کل تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده است. در این گروه نیز بخش قابل‌توجهی از تسهیلات مربوط به تامین سرمایه در گردش است.

آنالیز تسهیلات پرداخت شده در بخش‌های مختلف

در انتهای این گزارش به ترسیم تصویر کلی تسهیلات در اولین ماه از بهار سال‌جاری می‌پردازیم. بخش‌های مختلف اقتصادی شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و متفرقه است؛ بیشترین میزان تسهیلات پرداختی در فروردین به ترتیب به بخش‌های خدمات، صنعت و معدن، بازرگانی، مسکن و ساختمان، کشاورزی و متفرقه است.

بخش اول؛ خدمات: بخش خدمات در اولین ماه بهار سهم بیش از 47 درصدی از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را داشت که از این میزان بیش از 80 درصد آن به بخش تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات پرداخت‌ شده در بخش خدمات در این مدت 6/ 50 هزار میلیارد تومان بوده است.

بخش دوم؛ صنعت و معدن: بخش صنعت و معدن در فروردین 1400 سهمی به میزان 4/ 29 درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را به خود اختصاص داد. از این میزان 8/ 82درصد به بخش تامین سرمایه اختصاص یافته است.‌ این بدان معنی است که شبکه بانکی اهتمام خاصی به این بخش از فعالیت‌های اقتصادی داشته است. کل تسهیلات پرداخت شده در بخش مذکور در این مدت 6/ 31هزار میلیارد تومان بوده است.

بخش سوم؛ بازرگانی: بخش بازرگانی در اولین ماه بهار سهمی به میزان 9/ 14 درصد از تسهیلات پرداختی بانک‌ها داشت. این آمارها حاکی از آن است که 8/ 67 درصد از این میزان سهم بخش تامین سرمایه در گردش بوده است. بنا بر آمارهای رسمی سهم کل تسهیلات پرداختی به این بخش معادل 16 هزار میلیارد تومان بوده است.

بخش چهارم؛ مسکن و ساختمان: بخش دیگر، مسکن و ساختمان است. سهم این بخش در ماه نخست سال‌جاری به 6/ 4 درصد از کل تسهیلات پرداختی در مدت مذکور رسیده است. تسهیلات دریافتی توسط بخش مذکور فروردین 1400 به میزان 99/ 4 هزار میلیارد تومان بوده که حدود 8/ 2 هزار میلیارد تومان آن به بخش تامین سرمایه در گردش رسیده است.

بخش پنجم؛ کشاورزی: بخش دیگر مورد اشاره، کشاورزی است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که سهم بخش مذکور از کل تسهیلات فروردین ماه 8/ 3 درصد بوده است. آمارهای رسمی حاکی از آن است که کل مبلغ تسهیلات دریافت شده در بخش مذکور معادل 11/ 4 هزار میلیارد تومان بوده است.

بخش ششم؛ متفرقه: در نهایت بخش آخر، بخش متفرقه است. این بخش در فروردین 1400سهم 1/ 0 درصدی داشته که در سال 99 به میزان 6/ 0 درصد رسیده است. در واقع بخش مذکور رشد 5/ 0 واحد درصدی را تجربه کرده است. میزان تسهیلات پرداختی در این بخش از 975 هزار میلیارد تومان در سال 98 به یک‌هزار و 899 هزار میلیارد تومان در سال گذشته رسیده است.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند