افزایش واردات نفت هند از روسیه

با آغاز تنش‌های بین روسیه و اوکراین در سال‌۲۰۲۲، غرب به‌منظور کاهش درآمد نفتی مسکو، تحریم‌هایی را علیه روسیه اعمال و سقف قیمت برای نفت و فرآورده‌های نفتی بارگیری‌‌‌‌‌شده در بندرهای این کشور وضع کرد. هند سومین واردکننده و مصرف‌کننده بزرگ نفت جهان و مهم‌ترین مشتری نفت روسیه است. پالایشگاه‌های هند در ماه آوریل، نخستین ماه سال‌مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۴، حدود یک‌میلیون و ۸۰۰‌هزار بشکه نفت از روسیه وارد کردند که حدود ۸.۲درصد نسبت به ماه قبل رشد داشته و به این‌‌‌‌‌ ترتیب سهم روسیه در واردات نفت هند از ۳۲درصد در ماه مارس به حدود ۳۸درصد در ماه آوریل افزایش یافته‌است. به‌‌‌‌‌طور کلی، هند در ماه آوریل ۴‌میلیون و ۸۰۰‌هزار بشکه نفت در روز وارد کرده که نسبت به ماه مارس ۶.۵درصد کاهش‌یافته، اما در مقایسه با آوریل ۲۰۲۳ اندکی افزایش داشته‌است. روسیه همچنان بزرگ‌ترین عرضه‌‌‌‌‌کننده نفت به هند به‌‌‌‌‌شمار می‌رود و پس از آن عراق و عربستان‌سعودی قرار دارند، با این حال داده‌ها نشان می‌دهد افزایش خرید نفت از روسیه، خرید کلی نفت پالایشگاه‌های هند از عراق و عربستان‌سعودی را در این ماه کاهش داده و به این‌‌‌‌‌ ترتیب سهم نفت خاورمیانه از ۴۶درصد در ماه مارس به ۴۱درصد در ماه آوریل کاهش ‌یافته‌است. همچنین افزایش واردات نفت روسیه سهم نفت کشورهای مشترک‌‌‌‌‌المنافع متشکل از قزاقستان، جمهوری‌آذربایجان و روسیه را از ۳۷درصد در ماه مارس به ۴۱درصد در ماه آوریل افزایش داده‌است.