افزایش واردات نفت چین از روسیه

این رقم بسیار نزدیک به واردات ماهانه بی‌سابقه پیشین چین در ژوئن ۲۰۲۳ است که ۲‌میلیون و ۵۶۰‌هزار بشکه در روز بود. با وجود تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا علیه روسیه، هفت نفتکش تحریم‌‌‌‌‌شده روس در ماه مارس محموله‌‌‌‌‌های نفت «سوکول» را در پایانه‌‌‌‌‌های چین تخلیه کردند. در سه ماه گذشته به‌دلیل مشکلات مربوط به پرداخت و تحریم شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌های حامل نفت، بیش از ۱۰‌میلیون بشکه نفت عرضه‌‌‌‌‌شده از پروژه ساخالین-۱،‌واحدی از شرکت روسنفت روسیه، در مخازن نگهداری می‌شد. انباشت نفت‌خام روسیه برای ذخیره‌سازی در ذخیره‌سازی‌‌‌‌‌های راهبردی ازسوی شرکت ملی نفت فلات قاره چین نیز باعث افزایش واردات پکن از مسکو شده‌است. شرکت مشاوره کپلر پیش‌بینی می‌کند واردات دریایی نفت روسیه به رقم بی‌سابقه یک‌میلیون و ۸۲۰‌هزار بشکه در روز برسد که ۴۴۰‌هزار بشکه از آن نفت نوع «سوکول» و ۹۶۷‌هزار بشکه نفت‌خام نوع «ئی‌‌‌‌‌اس‌‌‌‌‌پی‌‌‌‌‌او» است. با وجود تحریم‌های غرب و محدودیت قیمت نفت‌خام روسیه، این کشور در سال‌۲۰۲۳ با صادرات ۲‌میلیون و ۱۴۰‌هزار بشکه نفت در روز بزرگ‌ترین عرضه‌‌‌‌‌کننده نفت‌خام به چین بود.