افزایش تولید نفت ایران

بر اساس این گزارش ایران در سه‌‌‌‌ماهه نخست سال‌جاری میلادی به‌طور متوسط ۳‌میلیون و ۲۳۰‌هزار بشکه در روز نفت تولید کرده‌است. تولید نفت ایران در ماه‌های ژانویه تا مارس امسال نسبت به سه‌‌‌‌ماهه چهارم سال‌قبل ۵۰‌هزار بشکه در روز و نسبت به سه‌‌‌‌ماهه نخست سال‌قبل ۶۳۰‌هزار بشکه در روز افزایش داشته‌است. ایران در سه‌‌‌‌ماهه نخست سال‌قبل ۲‌میلیون و ۶۰۰‌هزار بشکه در روز و در سه‌‌‌‌ماهه چهارم این سال‌۳‌میلیون و ۱۸۰‌هزار بشکه در روز نفت تولید کرده‌بود. ایران با افزایش ۶۳۰‌هزار بشکه‌‌‌‌ای تولید نفت طی یک سال‌گذشته رکورددار افزایش تولید درمیان اعضای اوپک طی این مدت بوده‌است. گابن، نیجریه و ونزوئلا تنها اعضای اوپک بوده‌اند که طی یک سال‌گذشته تولید خود را افزایش داده‌اند. تولید گابن ۱۰‌هزار، نیجریه ۴۰‌هزار و ونزوئلا ۹۰‌هزار بشکه در روز افزایش داشته‌است. تولید نفت اوپک در سه‌‌‌‌ماهه نخست سال‌قبل ۲۷‌میلیون و ۳۸۰‌هزار بشکه در روز بوده که این رقم در سه‌‌‌‌ماهه امسال با کاهش ۷۲۰‌هزار بشکه‌‌‌‌ای به ۲۶‌میلیون و ۶۶۰‌هزار بشکه در روز رسیده‌است. بر اساس این گزارش ایران با افزایش تولید نفت توانسته است جایگاه ازدست رفته خود درمیان تولیدکنندگان بزرگ اوپک را پله‌به‌پله پس‌بگیرد. ایران درحالی‌ که در سه‌‌‌‌ماهه نخست سال‌قبل به‌جایگاه پنجم اوپک سقوط کرده‌بود، در سه‌‌‌‌ماهه نخست ۲۰۲۴ پس از عربستان و امارات سومین تولیدکننده بزرگ اوپک بوده‌است.