شمار دکل‌‌‌‌های حفاری نفت و گاز آمریکا کاهش یافت

بر اساس گزارش این شرکت، تعداد دکل‌‌‌‌های نفت و گاز که نشان‌دهنده اولیه تولید در آینده به‌‌‌‌شمار می‌رود، در هفته منتهی به پنجم آوریل با یک دستگاه کاهش به ۶۲۰ دکل رسید‌که پایین‌ترین تعداد از اوایل ماه فوریه است. به گفته بیکرهیوز، مجموع تعداد دکل‌ها ۱۳۱دستگاه معادل ۱۷‌درصد کمتر از مدت زمان مشابه پارسال است.شمار دکل‌‌‌‌های نفتی آمریکا در هفته یادشده با دو عدد افزایش به ۵۰۸ دستگاه رسید، حال آنکه تعداد دکل‌‌‌‌های گازی این کشور با دو عدد کاهش به ۱۱۰ دستگاه رسید‌که پایین‌ترین تعداد از ژانویه ۲۰۲۲ تاکنون است. کاهش قیمت‌های گاز طبیعی اوایل امسال به پایین‌ترین سطح در سه سال‌و‌نیم اخیر سبب شد تا شرکت‌های حفاری شمار دکل‌‌‌‌های حفاری گاز فعال را در میدان شیل گاز «هینسویل» در ایالت‌‌‌‌های لوئیزیانا، تگزاس و آرکانزاس کاهش دهند.

بر اساس اعلام شرکت بیکرهیوز، تعداد دکل‌‌‌‌های این میدان در هفته‌جاری با کاهش دو دستگاه به ۳۴ دکل فعال رسید‌که پایین‌ترین تعداد از ماه اوت ۲۰۲۰ به‌‌‌‌شمار می‌آید. شمار دکل‌‌‌‌های نفت و گاز آمریکا پس از افزایش ۳۳‌درصدی در سال‌۲۰۲۲ و رشد ۶۷‌درصدی در سال‌۲۰۲۱، حدود ۲۰‌درصد در سال‌۲۰۲۳ کاهش یافت. کاهش قیمت نفت و گاز و افزایش هزینه‌های نیروی کار و تجهیزات به‌دلیل بالا رفتن تورم و تمرکز بیشتر شرکت‌ها بر پرداخت بدهی و افزایش بازگشت سرمایه سهامداران به‌جای بالا بردن تولید از عوامل کاهش تعداد دکل‌ها به‌‌‌‌شمار می‌رود. قیمت نفت‌خام شاخص دبلیوتی‌‌‌‌آی آمریکا پس از ثبت کاهش ۱۱‌درصدی در سال‌۲۰۲۳ تاکنون حدود ۲۲‌درصد در سال‌۲۰۲۴ افزایش داشته‌است. در همین حال، معامله‌‌‌‌های آتی گاز آمریکا نیز پس از افت ۴۴‌درصدی در سال‌۲۰۲۳، تاکنون حدود ۲۸‌درصد در سال‌۲۰۲۴ کاهش یافته‌است.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا در گزارش تازه چشم‌‌‌‌انداز خود اعلام کرد افزایش قیمت‌های نفت، شرکت‎‌‌‌‌های حفاری را ترغیب می‌کند تا تولید روزانه نفت‌خام آمریکا را از مقدار بی‌سابقه ۱۲‌میلیون و ۹۰۰‌هزار بشکه در سال‌۲۰۲۳ به ۱۳‌میلیون و ۲۰۰‌هزار بشکه در سال‌۲۰۲۴ و ۱۳‌میلیون و ۶۰۰‌هزار بشکه در سال‌۲۰۲۵ افزایش دهند.  بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، کاهش قیمت‌های گاز و در نتیجه پایین‌آمدن سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های حفاری برخی از تولیدکنندگان، تولید روزانه گاز این کشور را از مقدار بی‌سابقه ۱۰۳‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون فوت‌مکعب در سال‌۲۰۲۳ به ۱۰۳‌میلیارد و ۴۰۰‌میلیون فوت‌مکعب در سال‌۲۰۲۴ کاهش خواهدداد.