آبنیکی با اشاره به اینکه مسابقه‌‌‌‌‌ای که در تولید و مصرف شکل‌گرفته به نفع تولید نیست و مصرف به‌‌‌‌‌شدت افزایش می‌‌‌‌‌یابد، گفت: شدت مصرف انرژی در ایران بسیار بالا و بیش از ۲‌برابر میانگین جهانی است و برای تولید و خدمات بیش از ۲‌برابر دنیا انرژی مصرف می‌کنیم و این شدت مصرف  رو به افزایش است. وی افزود: برخی توجیه می‌کنند که تولید ناخالص داخلی پایین است و این موضوع شدت مصرف انرژی را افزایش می‌دهد، درحالی‌که در برنامه‌های کنونی نیز به کاهش شدت مصرف انرژی در بخش‌های مختلف مانند ساختمان، صنعت و حمل‌ونقل توجه ندارند. مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ادامه داد: به‌عنوان نمونه در صنعت خودرو بیشتر برنامه‌‌‌‌‌ها متمرکز بر تیراژ تولید و قیمت است و به کاهش مصرف توجهی نمی‌شود و تمرکزی بر مدیریت مصرف انرژی وجود ندارد. آبنیکی با اشاره به اینکه در سایر صنایع نیز شرایط بر همین روال است، گفت: برای نمونه، در مناطق بسیار سردسیر کشت‌‌‌‌‌های گلخانه‌‌‌‌‌ای را توسعه می‌دهیم تا امنیت غذایی ارتقا یابد اما کمتر به این توجه داریم که این موضوع امنیت انرژی را دچار چالش می‌کند.

وی با بیان اینکه اگرچه تولید افزایش‌یافته اما وضع مصرف انرژی نابسامان است، افزود: از همین‌رو برای آنکه در آینده در امنیت انرژی با چالش روبه‌رو نشویم باید برای ناترازی انرژی کشور فکری بکنیم. مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ادامه داد: امروز بهینه‌سازی مصرف انرژی نه‌تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. آبنیکی با تاکید بر اینکه اقدام‌هایی در کشور برای مهار مصرف انرژی برنامه‌‌‌‌‌ریزی شده‌است، گفت: پیشنهاد برنامه ملی مدیریت مصرف انرژی را مطرح کردیم تا سهم هرکدام از صنایع در بخش‌های مختلف کاهش مصرف مشخص باشد.

وی با اشاره به اینکه شدت مصرف انرژی در ایران دو‌برابر میانگین جهانی است، افزود: هم‌اکنون روزانه معادل ۷‌میلیون بشکه نفت‌‌‌‌‌خام انواع انرژی در کشور مصرف می‌شود و با کاهش ۵۰‌درصدی و رسیدن به استاندارد شدت مصرف جهانی، می‌توانیم تا معادل ۳‌میلیون و ۵۰۰‌هزار بشکه نفت‌‌‌‌‌خام کاهش مصرف انرژی داشته باشیم و از این مسیر سالانه ۸۰‌میلیارد دلار درآمد برای کشور ایجاد خواهد شد. مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ادامه داد: اگر کشور ناترازی انرژی را مدیریت کند، می‌تواند مشکلات در دیگر بخش‌ها را برطرف کند. آبنیکی با اشاره به ایجاد حساب بهینه‌سازی انرژی در کشور گفت: در بودجه ‌سال‌۱۴۰۲ حدود ۳۰‌هزار ‌میلیارد‌تومان به این حساب اختصاص یافت و دبیرخانه این حساب ایجاد و آیین‌نامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌‌‌‌‌ها تدوین شد و در مجموع ۱۶‌هزار‌میلیارد‌تومان پروژه بهینه‌سازی در بخش‌های مختلف صنعت نفت تعریف شده‌است. وی اظهار کرد: این حساب در بودجه‌ سال‌۱۴۰۳ و برنامه هفتم مورد تاکید بوده‌است و سال‌آینده هم ادامه خواهد یافت.