بازار نفت امسال باثبات خواهد بود

مدیرعامل شرکت سوئیسی ویتول تصریح کرد: تقاضای نفت پیش از اینکه به اوج برسد طی چند سال آینده با افزایش روبه‌‌رو خواهد بود. هاردی گفت: بازارهای فرآورده‌‌های نفتی پیچیده‌‌تر از بازارهای نفت خام هستند، زیرا تحریم‌‌های روسیه خریداران اروپایی را مجبور کرد از مناطق دورتر در آسیا و خاورمیانه گازوئیل و سوخت جت بخرند. وی افزود: تغییر به سمت تولید انرژی کم‌‌کربن بر اقتصادهای توسعه‌‌یافته عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (اوئی‌‌سی‌‌دی) بیش از کشورهای در حال توسعه تاثیر خواهد گذاشت. مدیرعامل ویتول تصریح کرد: فروش خودروهای برقی در اقتصادهای توسعه‌‌یافته تقاضای جهانی برای نفت خام را روزانه ۵۰۰‌هزار بشکه یا نیم‌درصد از مصرف جهانی کاهش داده است.