نوسان‌‌‌‌‌های  بازار کربن  اروپا

کمترین قیمت کربن در سال‌۲۰۲۳ در ۱۴دسامبر در سطح ۶۷ یورو و ۷۳‌سنت و بیشترین قیمت در ۱۱ آوریل‌ برابر با ۹۷یورو و ۴۷‌سنت ثبت شد، به این ترتیب اختلاف بین آنها حدود ۳۰ یورو بود که دامنه‌نوسان کمتری از سال‌۲۰۲۲ را نشان می‌دهد.  کمترین و بیشترین قیمت کربن در سال‌۲۰۲۲ به‌‌‌‌‌ترتیب ۵۸ یورو در ۷مارس و ۹۸یورو در ۱۹ اوت بود، از این‌رو دامنه‌نوسان قیمت کربن در سال، ۲۰۲۲ کمی بیش از ۴۰یورو بوده‌است. به‌‌‌‌‌رغم اینکه روند قیمت کربن در سال‌۲۰۲۳ با نوسان کمتری نسبت به سال‌۲۰۲۲ مواجه بود، اما روند تقریبا ثابتی را تا نیمه سال‌۲۰۲۳ و روند نزولی ملایمی را تا پایان سال ‌طی کرده‌است.

سال۲۰۲۳ موضوع‌‌‌‌‌هایی از قبیل چگونگی اجرای طرح بازیابی قدرت اروپا (REPowerEU) درخصوص نحوه فروش مجوزهای انتشار از محل ذخیره قانونی، نقش سفته‌‌‌‌‌بازان در بازار، انتظارات معامله‌گران درخصوص سیاست‌های اقلیمی اروپا، نوسان‌‌‌‌‌های قیمت‌های انرژی به‌ویژه گاز طبیعی، همچنین نگاه سیاستگذاران اروپایی مبنی‌بر تسریع فرآیند کربن‌‌‌‌‌زدایی موجب شد به‌‌‌‌‌رغم روند کاهشی در مقطعی، بازار تجارت انتشار اروپا به‌‌‌‌‌طور عمده به سمت روندی صعودی تمایل داشته‌باشد، به‌‌‌‌‌طوری که در سه هفته پایانی سال‌۲۰۲۳ قیمت در بازار کربن به روند صعودی خود بازگشت. این موضوع عمدتا ناشی از افزایش تقاضا در بازار در اثر افزایش تقاضای شرکت‌های برق اروپا برای سوخت و نیاز به ارائه گواهی انتشار و کاهش موقعیت فروش صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای سفته‌‌‌‌‌بازی بود که عرضه گواهی‌‌‌‌‌های انتشار در بازار کربن را محدود کرد.  انتظار می‌رود با افزایش محدودیت‌های انتشار توسط اتحادیه اروپا و اعمال مالیات کربن روی کالاهای بیشتر، قیمت کربن در بازار تجارت انتشار حداقل در ماه‌های ابتدای سال‌۲۰۲۴ روندی افزایشی داشته‌باشد، اما در مجموع تغییر چندانی نسبت به متوسط قیمت سال‌گذشته قابل‌تصور نیست.