بازگشت وزارت نفت به‌جایگاه حکمرانی

وی افزود: می‌دانید که به‌صورت تاریخی در ایران ابتدا شرکت نفت شکل‌گرفت و سپس وزارت نفت ایجاد شد. عملا به دلیل این سبقه تاریخی، حکمرانی کلان حوزه بالادستی نفت و گاز را هم شرکت ملی نفت انجام می‌داد و پس از تشکیل وزارت نفت همچنان این وزارتخانه در عمل در نقش حکمران قرار نگرفته است. ظفریان گفت: وقتی تفکیک وظایف حکمرانی و تصدیگری در وزارت نفت و شرکت ملی نفت انجام نشود و این وظایف از هم مجزا نشوند، تبعات آن بعدا روی مدل توسعه میادین، روی نرخ تولید و روی برداشت صیانتی از میادین مشاهده می‌شود. تجاربی در دنیا وجود دارد از جمله تجربه نروژ یا روسیه. بالاخص کشورهای نفتی با مدل تفکیک حکمرانی از تصدیگری توانسته‌‌‌‌‌‌اند این حوزه وظایف اختیارات را از هم منفک کنند و کارکردهای لازم را از او بگیرند. این کارشناس انرژی گفت: اما در کشور ما همچنان وظایف حاکمیتی و تصدیگری با هم ممزوج هستند و نمی‌توانیم کارکردهای مثبت‌‌‌‌‌‌شان را دریافت کنیم. اولین گامی که برای ایجاد یک وزارت نفت واقعی باید برداشته شود، این است که وزارت نفت توان کارشناسی لازم برای راهبری توسعه میادین نفتی و گازی را به‌دست بیاورد و بتواند به‌عنوان نماینده حاکمیت، میدان را به‌‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌‌ای واگذار کند که بیشترین عایدی را برای حاکمیت داشته‌باشد.