وزیر نفت در این جلسه با ارائه گزارشی اظهار کرد: با وجود سرمایه‌گذاری ناکافی در دوره‌‌‌‌‌‌های گذشته برای توسعه صنعت نفت و گاز و ناترازی تولید و مصرف در این بخش، توانستیم با تامین مناسب گاز مشترکان خانگی و نیز سوخت نیروگاه‌ها دوره ماه‌های سرد سال‌۱۴۰۱ را بدون قطع گاز مشترکان خانگی و بدون اعمال خاموشی برق پشت‌سر بگذاریم. اوجی در ادامه به افزایش مصرف بنزین در کشور اشاره کرد و افزود: به‌دنبال افزایش قابل‌توجه مصرف بنزین در کشور که موجب ناترازی در این بخش شده‌بود، در روزهای پایانی سال‌گذشته و با افزایش بی‌سابقه سفرهای بین شهری، بنزین موردنیاز کشور تامین شد به گونه‌ای که در برخی روزها مصرف بنزین به بیش از ۱۴۰‌میلیون لیتر در روز رسید ‌اما هیچ‌جایگاه سوختی با کمبود عرضه روبه‌رو نشد. وزیر نفت توضیح داد: در آیین‌نامه تعرفه بخش خانگی، در ۱۲ پله مصرف و در ۵ اقلیم آب‌و‌هوایی تعریف شده‌است و در این راستا شرکت ملی گاز، ضمن اطلاع‌رسانی پیامکی به مشترکان پرمصرف، از ظرفیت سایر رسانه‌‌‌‌‌‌ها از جمله صدا و سیما، فضای‌مجازی و روزنامه‌ها برای اطلاع‌رسانی به مشترکان استفاده کرد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه یکی از اهداف اصلاح الگوی مصرف، رفع مشکل ناترازی بین تولید و مصرف گاز است، گفت: بر این اساس نمی‌توان الگوی مصرف گاز را بر مبنای رفتار مصرفی جامعه قرار داد و بنابراین اصلاح الگوی مصرف گاز بر مبنای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان و در انطباق با توزیع فراوانی گاز ۷۵‌درصدی مشترکان به هیات‌دولت وزیران پیشنهاد شد. وی با بیان اینکه ۵۰‌درصد از مشترکان گاز در اقلیم سوم قرار دارند، گفت: ملاک تعیین الگوی مصرف گاز در سال‌۱۴۰۱ را این اقلیم درنظر گرفتیم و از آنجا که زیربنای بیشتر منازل مسکونی کشور کمتر از ۱۰۰ مترمربع است، بر همین اساس الگوی مصرف یک واحد ۱۰۰ متری در اقلیم سوم، ۲۹۷مترمکعب خواهد بود که این میزان مصرف، حداکثر میزان مجاز مصرف با معیارهای مندرج در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان است.

اوجی یادآور شد: بر اساس بررسی اطلاعات مصرف گاز مشترکان در دی و بهمن۱۴۰۰ بیشترین فراوانی مصرف مشترکانی با زیربنای حداکثر ۱۰۰ مترمربع، حدود ۳۰۰ مترمکعب در ماه بوده‌است، لذا ۲۹۷ مترمکعب در ماه مصرف استاندارد محاسبه شده برای اقلیم۳ به واقعیت نزدیک بوده‌است و بسیاری از مشترکان الگوی مصرف را رعایت کرده‌اند. وی با بیان اینکه مقرر شد دامنه مصرف در هر پله ۲۵ مترمکعب کاهش داده شود، سقف پله‌۳ را ۳۲۵ مترمکعب اعلام کرد و افزود: پله مصرف گاز مشترکان در صورتحساب‌های سال‌گذشته و سال‌جاری تغییر کرده‌است و بر این اساس امکان مقایسه صورتحساب‌‌‌‌‌‌ها در سال‌جاری و سال‌بعد میسر خواهد بود. وزیر نفت با اشاره به اختلاف در پله‌‌‌‌‌‌های۱۰ و ۱۱ مصرفی یادآور شد: پله۳ در حقیقت ۷۵‌درصد مصرف گاز خانگی را دربر می‌گیرد درحالی‌که تنها یک‌درصد مشترکان در پله۱۱ قرار دارند؛ هرچند بررسی‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد روند رشد مصرف پله‌‌‌‌‌‌ای مذکور هم منطقی بوده‌است.

وی افزود: در مورد تعداد مشترکان پله‌‌‌‌‌‌های ۱۱ و ۱۲ که مشترکان پرمصرف محسوب می‌شوند، تعرفه ۲پله هم با هدف بازدارندگی از مصرف بی‌‌‌‌‌‌رویه، مستقل از ساختار پلکان‌‌‌‌‌‌های دیگر تعیین‌شده‌است. اوجی خاطرنشان کرد: اعتراض‌‌‌‌‌‌ و سوال‌هایی که در مورد صورتحساب مشترکان مطرح می‌شود، به‌طور عمده مربوط به کسانی است که در پله ۱۲ هستند که شامل حدود ۲‌درصد از مشترکان گاز کشور است. وی این نکته را نیز گفت که از سه‌هزار و ۱۰۰ مشترک گاز که مصرف نامتعارف داشته‌اند، بازدید میدانی به‌عمل آمده است.