الکساندر ودیاخین، معاون اول اسبربانک در مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ (SPIEF)، اظهار کرد: «اجرای فعال فناوری‌های هوش مصنوعی (AI) در اقتصاد منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در مجموع ۵۳.۶ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۰ خواهد شد که معادل ۵.۹ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع در سال ۲۰۳۰ است.» به نقل از بیزینس، تاثیر اجرای چنین فناوری‌هایی برای هر کشور عضو، متفاوت خواهد بود، زیرا عوامل متعددی ازجمله سطح فعلی توسعه دیجیتال و استفاده از چنین فناوری‌هایی همراه با سرعت و مقیاس آن بر ارزش مورد انتظار رشد فزاینده تولید ناخالص داخلی تاثیر می‌گذارند.