در این سرویس کاربران مسافر ابتدا اطلاعات سفر خود را شامل مبدا، مقصد، زمان و تعداد مسافران مجاز ثبت می‌‌‌کنند، سپس سرویس سعی می‌‌‌کند همسفرانی متناسب با مسیر و زمان سفر کاربر انتخاب کند. اتصال همسفران از طریق تطبیق مسیر به صورت خودکار انجام می‌شود. پس از انتخاب مسافر یا مسافران بعدی اطلاعات مربوط به سفر برای این افراد ارسال می‌شود. همسفر نیز در صورت متناسب بودن شرایط سفر، پیشنهاد ارسالی را می‌‌‌پذیرد. در سفرهای اشتراکی، هزینه سفر معمولا بر اساس فاصله و تعداد مسافران تقسیم و پرداخت می‌شود. محاسبه قیمت نیز از طریق الگوریتم هوشمند قیمت‌‌‌گذاری انجام می‌شود. اسنپ معتقد است که سرویس سفر اشتراکی موجب استفاده‌‌‌ حداکثری از ظرفیت‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل می‌شود و به کمک آن، علاوه بر کاهش هزینه‌‌‌‌‌‌های سفر، تعداد خودروهای در حرکت نیز کاهش می‌‌‌یابد. این شرکت پس از گذراندن مراحل آزمایشی و تحقیقات بازار، از این سرویس به‌‌‌طور رسمی رونمایی می‌کند.