با ضربه روی گزینه مذکور موجی از قابلیت‌های هوش مصنوعی در جی‌میل فعال می‌شود. به عنوان مثال جمینی می‌تواند ایمیل‌های طولانی را خلاصه، نکات کلیدی را مشخص یا حتی پیش‌نویسی برای پاسخ‌های کاربر فراهم کند. این ویژگی با قابلیت‌هایی همخوان می‌شود که هم‌اکنون برای کاربران دارای حق عضویت Google Workspace مهیا است.

هرچند قابلیت خلاصه‌سازی هم اکنون یکی از نقاط قوت هوش مصنوعی به حساب می‌آید، اما باید به یاد داشت که فناوری مذکور بدون خطا نیست. بنابراین همیشه احتمالی هر چند کوچک وجود دارد که جمینی اطلاعات مهم را به دلیل تعبیر نادرست حذف کند.