ارتش آلمان با تیک‌تاک سرباز استخدام می‌کند

بر اساس گزارش پایگاه خبری نیوز، این سخنگو بر ضرورت تعامل با جوانان در پلتفرم‌های دیجیتالی که در آنجا به دنبال اطلاعات و تعامل در گفت‌وگوها هستند، تاکید کرد. همچنین روشن کرد که پرسنل ارتش اجازه خواهند داشت در زمان خارج از خدمت، آزادانه به پلتفرم‌های شبکه اجتماعی دسترسی داشته باشند و تا زمانی که از افشای اطلاعات محرمانه اجتناب می‌کنند، از دستگاه‌های شخصی استفاده کنند. در حالی که ارتش آلمان به دنبال استفاده از تیک‌تاک به عنوان شیوه نوین جذب نیرو است، برخی سیاستمداران آلمانی درباره ضرورت سخت‌گیری در قبال این اپلیکیشن چینی صحبت کرده‌اند. بعضی از سیاستمداران در آلمان، تیک‌تاک را خطری برای دموکراسی این کشور می‌دانند و آن را به عنوان ابزار مهمی در جنگ ترکیبی چین و روسیه معرفی می‌کنند. طبق آماری که دولت آلمان در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد، حدود ۱۹ میلیون نفر در آلمان کاربر تیک‌تاک هستند.