او در ادامه با اشاره به وجود شفافیت قابل توجه در کسب‌و‌کارهای تجارت الکترونیکی، تصریح کرد: «حمایت از کسب‌و‌کارهای تجارت الکترونیکی در راستای رشد این مجموعه‌ها زمینه تحقق بهبود وضعیت کسب‌و‌کار در کشور و رشد اقتصاد دیجیتال را فراهم خواهد کرد. در دو سال گذشته، فضای حاکم بر مجموعه دولت بر عزم جدی برای توسعه و حمایت از کسب‌و‌کارهای تجارت الکترونیکی و تاکید بر مشارکت مردم بوده است، اما موانعی در دستگاه‌ها در این راستا وجود دارد که این حرکت عظیم در مسیر اهداف تعیین شده را با مخاطراتی روبه‌رو می‌کند.»  رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به رشد قابل توجه این حوزه در دولت سیزدهم، بیان کرد: «به‌دنبال حفظ و تداوم رشد تجارت الکترونیک در دو سال گذشته و بهبود و ارتقای وضعیت کسب‌و‌کارها هستیم که تحقق آن منوط به آشنایی دستگاه‌ها و نهادها با فضای کسب‌و‌کارهای تجارت الکترونیکی و اصلاح رویکردها در این راستاست.» 

کلاهدوزان در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: «حمایت از فعالان زیست‌بوم تجارت الکترونیکی و تحقق جهش این حوزه با مشارکت مردم نیازمند اصلاح مقررات و قوانین بوده و اهمیت اصلاح دیدگاه‌های مدیران مرتبط با این حوزه دوچندان است.»  او با تاکید بر ضرورت فعالیت قانونمند کسب‌وکارها گفت: «مرکز توسعه همواره مروج فعالیت در چارچوب ضوابط معقول و منطقی کسب‌و‌کارها بوده و کسب‌و‌کارهای تجارت الکترونیکی را از جمله شفاف‌ترین مجموعه‌ها در کشور می‌داند، اما در کنار لزوم تنظیم و اجرای ضوابط، باید مراقب سخت‌گیری‌های غیر ضرور، ایجاد انحصار و عدم دخالت و رقابت دولت با بخش خصوصی باشیم.» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پایان بیان کرد: «در سال جاری به یاری خدا خبرهای خوبی در حوزه تنظیم‌گری برای کسب‌و‌کارهای تجارت الکترونیکی خواهیم داشت.»