داده‌های این موسسه حاکی از آن است که ورمونت، آرکانزاس، ایندیانا، مین، نیوهمپشایر و اوهایو در زمان خورشیدگرفتگی با کاهش ترافیک اینترنتی تا ۴۰ درصد یا بیشتر روبه‌رو شده‌اند. این ایالت‌ها در مسیری قرار داشتند که خورشید گرفتگی در آسمان کامل بود.

خورشیدگرفتگی نخست در مکزیک قابل مشاهده بود. ایالت‌هایی که خورشید گرفتگی در آنها قابل مشاهده بود، با کاهش قابل‌توجه ترافیک اینترنت روبه‌رو شدند. حتی اینترنت مکزیکوسیتی که در جنوب کشور قرار دارد، تحت تاثیر قرار گرفت. کانادا آخرین کشوری بود که خورشید گرفتگی در آسمان آن قابل مشاهده بود؛ در همین راستا در جزیره پرنس ادوارد بیشترین میزان کاهش ترافیک اینترنت مشاهده شد. کلاد فلر در گزارش خود نتیجه گرفت رویدادهایی که به دلیل فعالیت‌های انسانی یا به‌طور طبیعی رخ می‌دهند، روی ترافیک اینترنت تاثیر می‌گذارند.