در طی سال‌های اخیر، کسب‌و‌کارهای استارت‌آپی بسیاری با بدرفتار‌‌‌ی‌‌‌های رسانه‌‌‌ای مواجه و مورد هجمه واقع شدند. در این میان، ابر آروان از میانه‌‌‌های سال ۱۴۰۱ و به‌‌‌دور از مبانی فنی و حقوقی در فهرست تحریم‌‌‌های سیاسی اتحادیه اروپا قرار گرفت و به‌‌‌عنوان یکی از بازیگران این زیست‌‌‌بوم، هزینه‌‌‌های متنوعی را متحمل شد. حالا و پس از گذشت ۱۷ ماه و بر اساس پیگیری‌‌‌های قانونی و ارائه‌‌‌ مستندات فنی، این شرکت توانسته خود را از ذیل این تحریم‌‌‌های ناعادلانه خارج کند. لغو تحریم‌‌‌های بین‌المللی رویدادی کمتر متداول است که نه فقط برای ابر آروان که برای تمام اکوسیستم استارت‌آپی ایران مغتنم به‌‌‌شمار می‌‌‌آید. انجمن تجارت الکترونیک تهران ضمن تقدیرِ پایمردی و ممارست این مجموعه برای احقاق حقوق خود، این دستاورد را به تمام بازیگران اکوسیستم استارت‌آپی ایران تبریک می‌‌‌گوید.

کسب‌و‌کارهای حوزه‌‌‌ اقتصاد دیجیتال که با گونه‌‌‌های مختلفی از تحریم و تبعیض داخلی و خارجی مواجه بوده و هستند، همواره توانسته‌‌‌اند با اتکا به دانش، تجربه و اراده‌‌ خود، بر مشکلات فائق آمده و راهکارهایی را برای برون‌‌‌رفت از شرایط دشوار ابداع کنند. انجمن تجارت الکترونیک تهران امیدوار است که این دستاورد فنی-سیاسی، دلیلی برای رفع سوءنظرهای موجود در بخش‌‌‌های مختلف حاکمیت و جامعه به این اکوسیستم باشد و موجبی شود که با دید بازتری به این گروه از کسب و کارها نگریسته شود.