پایان فناوری‌های 2G و 3G در آمریکا

این دو اپراتور کوچک به نوعی در تبعیت از رهبران بازار ارتباطات بی‌سیم، دست به چنین اقدامی می‌زنند، اما برای اینکه همراهی مشترکان‌شان را داشته باشند و مانع از نارضایتی کسانی که دستگاه‌های مبتنی بر ۳G دارند، شوند، اقدام به ارائه تخفیف‌های جذابی برای تبدیل دستگاه‌های ۳G به ۴G و ۵G کرده‌اند. این اقدام به مثابه کار اپراتورهای Verizon، T-Mobile و AT&T است که شبکه‌های قدیمی ۳G خود را برای قرار دادن منابع بیشتر در اختیار شبکه‌های ۴G و ۵G تعطیل کرده‌اند یا در حال تخلیه باند هستند. در واقع این دو اپراتور کوچک‌تر نیز در حال افزودن طیف باند میانی ارزشمند به شبکه ۵G خود هستند تا در مدار رقابت قرار بگیرند و امکان بقا داشته باشند. اپراتور UScellular دارای شبکه‌ای بی‌سیم در حدود ۲۱ ایالت آمریکاست و حدود ۵ میلیون مشترک تلفن همراه دارد و اخیرا هم اعلام کرده که درصدد فروش سهام مالکیتی خود است؛ همچنین اپراتور  Cellcom نیز عرضه ۵G خود را در سال ۲۰۲۲ با تجهیزات اریکسون و سیسکو آغاز کرد و خدمات مخابراتی خود را در سراسر ویسکانسین و میشیگان ارائه کرد. اپراتور AT&T سرویس ۲G خود را در سال ۲۰۱۷ متوقف و ورایزون نیز شبکه ۲G خود را در حدود سال ۲۰۲۰ خاموش کرد.