پژوهشگران طی این مطالعه یک سیستم مبتنی بر هوش مصنوعی را توسعه دادند که می‌تواند به‌طور خودکار بیماری‌های معمول دوران کودکی را پس از پردازش علائم بیمار، تاریخچه پزشکی او و سایر اطلاعات بالینی، تشخیص دهد. پژوهشگران برای آموزش و تایید این سیستم هوشمند از آن برای مطالعه و تفسیر پرونده‌های سلامت الکترونیک جمع‌آوری شده بیش از ۳۶/ ۱ میلیون فرد مراجعه‌کننده به بخش اطفال یک بیمارستان در چین استفاده کردند. این سیستم بسیار دقیق بوده و حتی ممکن است در آینده یک یار بسیار خوب برای پزشکان در تشخیص بیماری‌های پیچیده یا نادر باشد. علاوه بر این، این سیستم همچنین می‌تواند برای بیماران تریاژ یا مناطقی که دسترسی زیای به پزشک ندارند نیز مفید باشد.

تریاژ فرآیند اولویت‌بندی بیماران برای بهره‌مندی از درمان است که بر اساس شدت وخامت حال بیمار انجام می‌شود. تریاژ بیشتر در مواقع بحرانی مانند جنگ و زلزله و در اورژانس‌های شلوغ و در کل، در مواقعی که مراجعان از نظر تعداد بیش از توان پذیرش و خدمات‌دهی باشد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. «شیا هویمین» یکی از پژوهشگران این مطالعه گفت: مطالعه ما نشان می‌دهد که سیستم هوش مصنوعی مذکور می‌تواند بعد از مطالعه سیستماتیک پرونده‌های سلامت به درستی بیماری‌ها را تشخیص دهد. گرچه این سیستم کامل و بی‌نقص است اما هنوز هم آزمایش‌های بیشتری برای ارتقای این سیستم لازم است. ما برای اطمینان از صحت سطح سیستم به محدوده وسیع‌تری از اطلاعات نیاز داریم. جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل داده‌های با کیفیت بالا یک روند طولانی است که برای آن نیاز به همکاری نزدیک بین مهندسان الگوریتم، پزشکان و اپیدمیولوژیست‌ها وجود دارد.