محمدجواد آذری‌جهرمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ریشه مطرح شدن طرح واگذاری گذرگاه اینترنت بین‌الملل به نیروهای مسلح مربوط به این می‌شود که برخی اعتقاد دارند وزارت ارتباطات و اپراتورها صلاحیت لازم بر اعمال مقررات حاکمیتی و پالایش فضای مجازی ندارند، گفت: واقعیت این است که هم اکنون وظیفه پالایش فضای مجازی مطابق با ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای به اپراتورهای اینترنت سپرده شده است. وزیر ارتباطات گفت: قانون‌گذار این موضوع را در نظر داشته که برای کیفیت ارائه خدمات نمی‌توان بخش پالایش و فیلترینگ را از شبکه جدا کرد. به همین علت مقرر شد کسانی که ارائه‌کننده خدمات هستند موضوع پالایش دسترسی را نیز بر عهده بگیرند. این وظیفه بر عهده اپراتورها قرار داده شده و طبق یک توافق ضمنی، شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بخشی از این مسوولیت را بر عهده گرفته است و هم‌اکنون در حال انتقال تجهیزات و واگذاری آن به اپراتورهای اینترنتی است تا این نظام قانونی به‌صورت کامل اجرایی شود.

آذری‌جهرمی با اشاره به اینکه واگذاری حاکمیت گیت وی اینترنت به نیروهای مسلح چند نکته را به همراه دارد، افزود: اینکه هزینه‌های تامین تجهیزات این طرح و بار مالی آن بر عهده کدام نهاد است، یکی از این موارد است. وی تاکید کرد: اگر این قانون تصویب شود که بار مالی این طرح بر عهده دولت گذاشته شود، شورای نگهبان با آن موافقت نمی‌کند. در همین حال بخشی از موضوع نظارت بر فضای مجازی و اینترنت بین‌الملل مطابق با اصل ۲۵ قانون اساسی در اختیار قوه قضائیه است که مقررات‌گذار این حوزه، متناسب با آیین دادرسی کیفری آن را در حیطه اختیارات قوه قضائیه قرار داده و اگر بخواهند نظارت بر گیت‌وی اینترنت را به نیروهای مسلح بسپارند، مجلس باید در مورد اختیارات قوه قضائیه تصمیم‌گیری کند.