پرش‌های این روبات، با استفاده از یک هدایتگر لیزری، چند شتاب‌سنج‌ داخلی و چند چرخش‌نما صورت می‌گیرد. همچنین روبات به حسگرهایی مجهز است که توانایی کنترل گردش و تغییر مرکز جرم را برای آن فراهم می‌کنند و به این ترتیب، روبات قادر است موقعیت‌های پرش و فرود خود در حین حرکت در هوا را تنظیم و کنترل کند. این روبات برای نشان دادن طبیعت فیزیکی شخصیت‌های دنیای دیزنی، کاربرد بسیاری دارد و می‌توان از آن در پروژه‌های تفریحی یا سینمایی استفاده کرد. زمان رونمایی عمومی این روبات، هنوز مشخص نشده است.