وجود تنها یک مسیر دسترسی به اینترنت باعث می‌شد تا آمریکا یا سازمان ملل به راحتی بتوانند این کشور را به قطع اینترنت تهدید کنند. تا پیش از این کره شمالی تنها از طریق یک خط ارتباطی که از چین می‌گذشت می‌توانست به اینترنت دسترسی پیدا کند. خدمات جدید از طریق شرکت امنیتی روسی فایر‌ای به کره شمالی ارائه می‌شود. این خدمات ارتباطی جدید از روز یکشنبه برای کره شمالی فعال شده است. بر اساس برخی اخبار منتشر شده، فرماندهی سایبری آمریکا به دنبال تشدید درگیری لفظی دو طرف بر سر برنامه موشکی و هسته‌ای کره شمالی به دنبال قطع دسترسی این کشور به اینترنت یا ایجاد اختلال در این زمینه هستند. پیش از این و به دنبال متهم شدن هکرهای کره شمالی به نفوذ و سرقت اطلاعات شرکت سونی در دو سال قبل، دولت اوباما با یک حمله سایبری سنگین به کره شمالی دسترسی این کشور به اینترنت را برای مدت چند روز قطع کرد.