در این دوره از فعالیت‌های تعمیراتی، تمام تجهیزاتی که مطابق جدول برنامه‌ریزی، نیاز به بازدید و انجام تعمیرات دارد، دمونتاژ می‌شود که تاکنون دمونتاژ پوسته توربین به انجام رسیده و متعلقات جانبی توربین و نازل‌های سوخت نیز در حال دمونتاژ است. بنابراین گزارش بازدید از تجهیزات جانبی واحد، دمونتاژ محفظه احتراق با پیشرفت ۷۵ درصد، دمونتاژ ژنراتور و خروج استاتور و انجام تست‌های الکتریکی آن و همچنین بازدید و رفع اشکال جزئی از IP اواپراتور بویلر واحد، بخش دیگری از فعالیت‌های تعمیراتی این واحد است که از سوی کارکنان تعمیرات مکانیک، الکتریک و ابزاردقیق نیروگاه در حال انجام است. نیروگاه شهید رجایی با تولید سالانه حدود ۱۲ میلیارد کیلووات ساعت انرژی، بیش از ۴ درصد از برق مورد نیاز شبکه سراسری را تامین می‌کند.