مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو فرودگاه این منطقه را یکی دیگر از دستاوردهای انقلاب اسلامی در شمال‌غربی‌ترین نقطه کشور یاد کرد و گفت: آبرسانی به روستاها، شبکه‌های بهداشت، مدرسه‌سازی، راه‌سازی، گسترش فضاهای سبز و شاد برای تقویت روحیه امید به آینده در مردم، بازارچه‌های مرزی با نقش مولد اقتصاد جامعه، راه‌اندازی و حمایت از شهرک‌های صنعتی و بیش از ۹۰ واحد صنعتی، از دیگر ثمرات انقلاب در منطقه آزاد ماکو است.  مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو گفت: ماکو در آینده نه‌چندان دور به هاب صنعتی و کشاورزی تبدیل خواهد شد که به این منظور سرمایه‌گذاری‌های بی‌نظیری در زمینه مهار آب‌ها، انتقال آب از رودخانه ارس به سرزمین و آبرسانی و تجهیز بیش از ۴۰ هزار هکتار از اراضی مستعد کشاورزی به سیستم آبیاری قطره‌ای و نوین صورت گرفته است که خواهد توانست این منطقه را در حوزه کشاورزی و دامپروری در کشور زبانزد کند.