وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را ارتقای سطح دانش و توانمندی‌های فنی بازرسان سوانح دریایی در بنادر و دریانوردی بندرلنگه اعلام کرد. عسکری‌نسب گفت: از آنجا که بررسی سوانح دریایی به خصوص جمع‌آوری اطلاعات اولیه به‌صورت کارشناس‌محور صورت می‌گیرد، آموزش نیروهای متخصص دریایی در بنادر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مدیر بنادر و دریانوردی بندرلنگه افزود: این دوره به مدت ۲ روز برگزار و در پایان دوره نیز برای شرکت‌کنندگان گواهینامه صادر خواهد شد.