زنده گیری یک هزار و۵۳۴ قلاده سگ در طول سه ماه اول سال

دنیای اقتصاد-تبریز: حبیبه هراتی با اشاره به خواسته های متعدد شهروندان در خصوص جمع آوری سگ های بلاصاحب اظهار داشت: معاونت های خدمات شهری مناطق دهگانه شهرداری تبریز موظف هستند به صورت روزانه نسبت به زنده گیری و انتقال سگ های بلاصاحب به سازمان پسماند اقدام کنند.

هراتی با اشاره به حادثه رخ داده برای کودک تبریزی ناشی از گزیدگی سگ بلاصاحب، ضمن عذرخواهی از خانواده این شهروند تصریح کرد: مدیریت شهری خود را موظف و ملزم به پیگیری این موضوع دانسته و تا پایان روند درمانی و بهبود این کودک، در کنار خانواده او خواهد بود.

وی افزود: بعد از جمع آوری سگ های بلاصاحب و تحویل آن به سازمان مدیریت پسماند، انتقال به مرکز نگهداری سگ های بلاصاحب پروسه کنترل جمعیت وعقیم سازی آغاز می شود.  

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز گفت: در سه ماهه اول سال جاری تعداد ۱۵۳۴ قلاده سگ بلاصاحب از سطح شهر توسط اکیپ های مناطق دهگانه جمع آوری شده است.

حبیبه هراتی با اشاره به گزیدگی یک کودک توسط سگ های بلاصاحب گفت: متاسفانه یکی از معضلات اساسی در خصوص جمع آوری سگ های بلاصاحب غذادهی برخی شهروندان به این سگ هاست. غذا رسانی به سگ ها در پارک ها و خیابانهای شهر باعث تجمع و پرسه زنی این حیوانات شده و ایجاد مشکلات بهداشتی و ایمنی برای شهروندان می شود.

هراتی با اشاره به ارتباط مستقیم غذارسانی به سگ های بلاصاحب در سطح شهر و میزان زاد و ولد این حیوانات گفت: به نظر کارشناسان، ارتباط مستقیمی بین نسبت غذارسانی به سگ های بلاصاحب و افزایش زاد ولد آنان وجود دارد و در حقیقت غذارسانی به آنان موجب ازدیاد نسل سگ های بلاصاحب تشدید می شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز با اشاره به درخواست ها و شکایات متعدد شهروندان در خصوص جمع آوری سگ های بلاصاحب گفت: اکیپ های زنده گیری سگ های بلاصاحب مناطق دهگانه به صورت روزانه نسبت به زنده گیری و تحویل آن به سازمان مدیریت پسماند اقدام می کنند اما با این حال همراهی شهروندان در عدم غذارسانی به سگ های بلاصاحب در محدوده داخل شهر نقش مهمی در کاهش زاد و ولد و کنترل این حیوانات دارد.