عده ای نمی خواهند برنامه های اقتصادی دولت موفق شود

دنیای اقتصاد-تبریز: یونس ژائله در بیست و هفتمین همایش ملی توسعه صادرات غیرنفتی در تبریز اظهار کرد: این عده هرجا رفتیم مانعی سر راهمان گذاشتند، مشکلاتی درست می کنند و به رغم اینکه بزرگان دولت، به دنبال تسهیل امور هستند این عده با مانع تراشی، سرعت تولید و صادرات را کاهش می دهند.

وی خطاب به وزیر اقتصاد، افزود: ۴۰ سامانه داریم و بیشتر وقت تولید کننده را این سامانه ها تلف می کنند در شرکت خود من، ۱۲ نفر روی این سامانه ها وقت می گذارند، نمی دانم در کشوری که دچار کمبود منابع هستیم و در جنگ اقتصادی قرار دارد کدام عقل سلیمی این موانع را ایجاد می کند؟

ژائله یکی از راهکارهای رفع موانع تولید و افزایش صادرات غیرنفتی را واقعی سازی نرخ ارز عنوان کرد و گفت: در جنگ اقتصادی قرار داریم و عده ای این را باور نمی کنند باید این اجازه را به همه بدهیم تا به هر میزان و هر جایی که ممکن است ارز وارد کشور کنند تا چرخ های تولید و صادرات در این کشور بچرخد.

وی بر اهمیت حمل و نقل در توسعه صادرات نیز اشاره کرد و گفت: ما از گذشته ارتباط خوبی با کشورهای همسایه داشته و داریم و بر این مبنا ارتباطات مرزی ترانزیتی را برقرار کنیم.

ژائله با بیان اینکه در حمل و نقل، شرکت قوی و بین المللی نداریم، افزود: در این حوزه، بیشتر راننده و مالک محور است و همین موضوع مشکلاتی را در بخش صادرات ایجاد کرده است همچنین بانک ها به بهانه رشد نقدینگی وام نمی دهد و یکی از بانک های خصوصی تنها سه درصد منابع خود را به صورت تسهیلات ارایه کرده است.

وی بیان کرد: برای تولید ثروت باید نقشه راهبردی تهیه کنیم و زمینه را برای حضور قدرتمند بخش خصوصی فراهم سازیم چگونه می شود.

وی همچنین خواستار ثبات نرخ ارز برای افزایش سرمایه گذاری در کشور شد.