ccu

  • مصطفی کارخانه در CCU بستری شد

    فارس نوشت: مصطفی کارخانه به‌دلیل احساس درد از ناحیه پهلو و سینه با صلاحدید پزشکان در CCU بستری شد تا آزمایشات لازم برای وی انجام شود.
۱

بیشتر